PREČO VYVÍJAME VLASTNÝ SOFTVÉR?

Pre správne naprojektovanie akéhokoľvek systému slúžiaceho na ochranu majetku a zdravia občanov potrebujeme dynamický nástroj, ktorý nám umožní nielen pretvoriť pôdorysy do 3D prostredia a precízne vizualizovať  pokrytie priestoru pohybovými detektormi alebo kamerovým systémom, ale taktiež presne vypočíta napríklad rozlíšenie kamery pri určitom nastavení vzhľadom k vzdialenosti objektu/páchateľa a uhlu záberu kamery, vplyvy dĺžky kabeláže na  dátový tok a napájanie zariadení či  identifikuje potenciálne slabiny systému už v projektovej fáze.

Podľa našich najlepších znalostí neexistuje na svetovom trhu  v súkromnom sektore softvérový nástroj, ktorý by dokázal plne uspokojiť všetky tieto potreby

VYUŽITIA NÁSTROJA

Aj napriek tomu, že naše riešenie označujeme interne za softvér v pre-alpha fáze vývojového cyklu, koncom roka 2017 prešiel skutočným testom ohňom.

 

V novembri 2017 sme dostali od klienta požiadavku navrhnúť komplexný systém domácej automatizácie s termínom nie dlhším než dva týždne od zadania požiadavky. Na projekte sme kombinovane strávili cez 200 pracovných hodín - systém obsahoval silnoprúdové aj slaboprúdové rozvody, satelitnú, PC

a optickú sieť, ovládanie osvetlenia, rekuperácie, klimatizácie, tienenia, sauny, bazénovej techniky, závlahy, brán, vonkajšieho osvetlenia, ako aj kamerový a zabezpečovací systém. Bolo

v ňom použitých 6 separátnych elektrických rozvádzačov, cez 70 rozvádzačových modulov inteligentnej automatizácie, viac ako 250 samostatných periférii, a kombinovane cez 6km kabeláže rôznych typov v približne 500 vetvách a podvetvách.

S istotou si dovoľujeme tvrdiť, že bez tohto nástroja by vypracovanie precíznej cenovej ponuky obdobného rozsahu

v tak krátkom časovom úseku bolo bez ľudských chýb  a teda chýb v cenovej kalkulácií technicky nemožné.

PRESNÉ MERANIA KABELÁŽE

Presný odhad dĺžky kabeláže je pre precíznu cenovú ponuku nevyhnutným predpokladom. Náš nástroj umožňuje v závislosti od kvality poskytnutej projektovej dokumentácie merať dĺžky jednotlivých vetiev s presnosťou na centimeter.

 

Okrem toho dokážeme naprojektovať potrebné prierazy,  prechody murivom, presne namerať potrebné lišty či chráničky,  a závislosti od použitého druhu kábla a jeho odporu nás pri väčšom projekte systém upozorní na riziko straty dát či poklesu napätia. Softvér taktiež  drží prehľad v počte a odberoch periférií zapojených na jednotlivých vetvách kabeláže.

 

Tieto údaje sú špeciálne dôležité napríklad pri projektovaní rozsiahlejších  kamerových systémov, kde pri príliš dlhej kabeláži môže dochádzať k strate kvality prenášaného obrazu alebo

k rôznym rušeniam, ako aj pri inteligentnej automatizácií kde je počet periférií na vetvu mnohokrát priamo obmedzený

VIZUALIZÁCIA UHLOV POHĽADU

Navrhnutie kvalitného kamerového alebo zabezpečovacieho systému je v skutočnosti relatívne komplexným problémom a my naše kamerové systémy nikdy nenavrhujeme takpovediac "z brucha".

Pri kamerovom systéme ktorý naozaj slúži svojmu účelu - teda ochrane majetku a zdravia osôb nie je dôležitý len dosah IR prísvitu, rozlíšenie kamery a uhol pohľadu, ale najmä aplikácia kombinácie týchto parametrov v reálnom svete.

Na spoľahlivú identifikáciu osôb podľa tvárí napríklad potrebujeme podľa moderných štandardov minimálne 3 pixely na centimeter šírky uhla pohľadu pri ideálnej viditeľnosti. Je evidentné, že dodržanie týchto parametrov ani len nie je možné zabezpečiť bez komplexných matematických výpočtov.

Tieto výpočty náš systém automatizuje a za použitia line-tracingu a procedurálnej generácie modelov v 3D prostredí dokáže tieto údaje premietnuť do jednoducho pochopiteľnej formy.

3D GRAFICKÉ PROSTREDIE

Realistická simulácia pokrytia priestoru kamerovým systémom či presné meranie kabeláže žiaľ nie je možné v 2D prostredí. Náš softvér nám umožňuje pretvoriť vami dodaný pôdorys či projektovú dokumentáciu do 3D prostredia, v ktorom dokážeme spoľahlivo pracovať.

Na tvorbu 3D modelov opäť využívame procedurálnu generáciu. Tento systém je natoľko flexibilný, že nám umožňuje v prípade potreby vykresľovať architektúru s presnosťou v milimetroch, alebo rýchlo a efektívne zakresliť hrubé rozloženie stavieb v rozsiahlejších areáloch všetko v mierke 1:1.

TOTÁLNA FLEXIBILITA

Keďže tento softvér vyvíjame In-house,  máme úplnú kreatívnu kontrolu nad jeho funkcionalitou a všetkými jeho vlastnosťami.

 

Pre našich zákazníkov to v konečnom dôsledku znamená množstvo výhod. Systém sa neviaže na konkrétnych výrobcov kamerových či zabezpečovacích systémov alebo smarthome riešení, takže pri našich ponukách nie sme natrvalo zaviazaní konkrétnemu dodávateľovi.

 

V prípade, že pre špecifický projekt potrebujeme použiť zariadenia s vlastnosťami alebo funkcionalitu ktorú náš softvér nepodporuje, dokážeme ju kedykoľvek pridať či upraviť, čo nám umožňuje bezprecedentnú flexibilitu v jeho aplikáciách.

​Snažíme sa taktiež držať krok s neustálym vývojom nových technológií a sme schopní ho prakticky okamžite premietnuť priamo do Vašich nových projektov.

POSTAVENÝ NA

UNREAL ENGINE4

Unreal Engine 4 je jedným z najväčších 3D enginov na svete. Tento nástroj postavený na C++, využíva proprietárny BLUEPRINTS skriptovací grafický interface, prvotriedne nástroje na tvorbu užívateľského rozhrania a pokročilú fyzikálnu simuláciu. Taktiež poskytuje podporu pre rôzne platformy od PC a MAC cez mobilné Apple či Android zariadenia až po podporu VR a je natoľko univerzálny, že nám umožňuje realizovať 90% programovania a dizajnu v rámci jedného vývojárskeho prostredia.

KAMERY - ALARMY - SMARTHOME - PC SIEŤ

10

Nových rokov

7500+

Nainštalovaných kamier

49,5

Cenových ponúk mesačne

24

Káv denne

SISLA tech, s.r.o.

Železničná 85 – (vedľa Caffe Dúha)
017 01 Považská Bystrica

0905 191 127
0915 230 659
obchod@sisla.sk
sisla@sisla.sk

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

© 2019 SISLA tech s.r.o.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram