CONTROL4

Certifikácia pre inštaláciu a programovanie systému inteligentnej automatizácie Control4 vyžaduje účasť na intenzívnom certifikačnom kurze, ktorého sme sa zúčastnili v Prahe v Júni 2018.

Súčasťou kurzu boli okrem teoretickej časti a orientácie v topológií systému aj praktické príklady programovania systému, tvorba ovládačov pre rôzne periférie (TV, AV zdroje atp.) či príklady integrácie zariadení tretích strán.

Absolvovanie kurzu je tiež predpokladom pre sprístupnenie špecializovaných kurzov v oblasti pokročilého ovládania osvetlenia, vykurovania či AV techniky, vďaka ktorým si odbornosť v týchto oblastiach neustále zvyšujeme.

 

LOXONE

Certifikovaným partnerom tejto Rakúskej spoločnosti pre montáž, programovanie a servis systémov inteligentnej domácej automatizácie sme sa stali v marci 2015.

Tieto niekoľkodňové školenia prebiehajúce v Českých Budejoviciach absolvovali naši zamestnanci v rôznych termínoch, naposledy zatiaľ v októbri 2017

 

KNX

Norma KNX je používaná viac než 300 výrobcami rôznych druhov periférií po celom svete. Norma zahŕňa vypínače, tlačidlá, stmievače, detektory, rozvádzačové moduly, riadenie žaluzií, či kúrenia. Vďaka tejto certifikácií dokážeme do smarthome riešenia zaintegrovať prvky takmer ľubovoľného dizajnu , čo nám prináša bezkonkurenčnú flexibilitu.

Zatiaľ posledné certifikačné školenie sme absolvovali začiatkom roka 2019.

KAMEROVÉ SYSTÉMY SONY, DAHUA, HANWHA-TECHWIN

Certifikácie pre montáž a servis kamerových systémov výrobcov Sony, Dahua, či Hanwha-techwin absolvujeme priebežne, čo nám umožnuje udržiavať krok s neustále sa vyvíjajúcimi technológiami v tomto dynamickom odvetví.

Zatiaľ posledné certifikačné školenie sme absolvovali v júli 2018.

PCNA - sieťový administrátor

Certifikácia PCNA (Pakedge certified network administrator) je podmienená náročným 60-dňovým online kurzom, z viac než 100 hodinami interaktívnych lekcií.

 

Kurz sa do podrobna venuje topológii a konštrukcii komplexných stabilných PC sietí po hardvérovej aj firmvérovej stránke, a ich správnemu nastaveniu a zabezpečeniu.

Certifikáciu sme úspešne absolvovali v októbri 2018